Обучение в пакет: AutoCAD, 3D Studio Max, Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Web Design: DreamWeaver, Flash, HTML, CSS,

Можете да изучавате компютърно чертане и визуализиране, графичен дизайн, начална компютърна грамотност: AutoCAD, 3DStudio Max Design, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw, Windows, Word, Excel, Internet.