Начална компютърна грамотност

Можете да изучавате компютърно чертане и визуализиране, графичен дизайн, начална компютърна грамотност: AutoCAD, 3DStudio Max Design, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw, Windows, Word, Excel, Internet.