• Компютърни курсове Славкова
  • Специализирани курсове: AutoCAD, 3D Studio Max Design, Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw

С цел спазване на ограничителните мерки в момента работим в малки групи - максимум трима курсисти. Осигурено е разстояние 2 метра между курсистите. Офисът разполага с гелове, дезинфектанти, маски за индивидуална защита и се дезинфекцира след всеки курсист. 

Учебен център Славкова организира компютърни курсове по AutoCAD, 3D Studio Max Design, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, ArchiCAD, Revit и начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet. 

Присъствените курсове се провеждат в нашия офис срещу МОЛ София.
Онлайн курсовете се провеждат по скайп.

ЗА КОНТАКТ: 02/987 30 30, 0888 379 888.