ArchiCAD

ArchiCAD е програма за архитектурно изграждане на проекти. Програмата създава едновременно и двумерни, и тримерни чертежи. Софтуерът работи с параметрични елементи. 

Курсът по ArchiCAD е с продължителност 10 работни дни по 2 учебни часа дневно. Цената на курса е 300 лева. Обучението е индивидуално, което дава възможност да избирате дни и часове, удобни за Вас. 

Онлайн курсовете се провеждат по скайп: slavkova.com.