Курсове с ваучери

Учебен център Славкова организира курсове по програма Аз мога повече: AutoCAD, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator и начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet. 


Учебен център Славкова е сред одобрените доставчици на Ключови компетентности КК4 – Дигитална компетентност от Агенция по заетостта за курсове с ваучери по програма Аз мога повече.

За справки: 02/987 30 30, 0888 379 888 или 0887 411 067 в извънработно време. София, бул. Александър Стамболийски № 89, вх. Б, ет. 1, офис № 3 (кръстовището с Опълченска). Учебен център Славкова, основан 1993 г.