Компютърни курсове за начинаещи и напреднали

Лицензиран учебен център Славкова организира курсове по AutoCAD, 3D Studio Max Design, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw, Power Point, други.

Дейността на учебния център е насочена към организиране на курсове по компютър. Ние работим по специфична методика. Всеки урок е съпроводен и с теоретична част, и с практически задачи. Целта ни е да получите необходимите знания и практически умения за работа с модулите, които изучавате. По време на курса ще Ви покажем не само възможностите на програмата, която изучавате, но и ще Ви насочим към най-подходящите начини за прилагане на усвоените знания.

Организираме курсове за:

  1. Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet;

  2. Специализирани компютърни курсове за графичен дизайн, векторни и растерни програми: AutoCAD двумерно и тримерно чертане, 3D Studio Max - моделиране и визуализация, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, PowerPoint и други;

  3. Машинопис;

  4. Стенография;

  5. Счетоводство.

Учебен център Славкова е одобрен от Агенция по заетостта за доставчик на услуги по Ключови компетентности КК4 Дигитална компет  ентност. 

Учебен център Славкова, основан 1993 г. 


Адрес на офиса


гр. София, бул. Александър Стамболийски № 89, вх. Б, ет. 1 над партер, офис № 3

ЗА КОНТАКТ:  02/987 30 30, 0888 379 888 от 08 до 17 ч. 

За информация и записване, заповядайте в офиса между 8 и 17 ч.
или на 0887 411 067 в извънработно време, вкл. в почивните дни.

повече информация >>