Autocad 2D и 3D online

Курсът по AutoCAD е с продължителност 15 работни дни по 2 учебни часа дневно (по 45 мин.). Изучавате двумерно и тримерно чертане. За онлайн обучението можете да избирате дни и часове, които са удобни за Вас. Цената на пълния курс е 390 лева с включен ДДС. Цената за консултация за 1 учебен час от 45 мин. е 20 лева. 

 

Начало на курса в дни и часове по предварително договаряне. Тъй като обучението е индивидуално, може да си избирате дни и часове, които са удобни за Вас. Не се налага дните да бъдат последователни. Начало на курсовете след предварително договаряне.