Revit - архитектурно чертане и визуализиране

Access - бази данни

Revit е програма за архитектурно изграждане на проекти, като предлага пълна координация между различните изображения на сградата. Програмата създава едновременно и двумерни, и тримерни чертежи. 

Курсът по Revit е с продължителност 10 работни дни по 2 учебни часа дневно. Цената на курса е 300 лева. Обучението е индивидуално, което дава възможност да избирате дни и часове, които са удобни за Вас. 

Присъствените курсове се провеждат в нашия офис срещу МОЛ София.

Онлайн курсовете се провеждат по скайп: slavkova.com. Отнайн курсовете са с 10% отстъпка, при което цената става 270 лв.