Курсове по 3D Studio Max

Slavkova, 3D Studio Max

Ново: За да избегнем събиране на много хора в една зала предлагаме индивидуално обучение.  

Курсът по 3D Studio Max Design е с продължителност 15 работни дни по 2 учебни часа дневно (по 45 мин.).  Цената на курса е 312 лв. 

Овладяването на чудесните възможности на 3D Studio Max ще Ви позволи да ги прилагате в най-разнообразни аспекти – моделиране на всичко от заобикалящия ни свят: интериорни предмети, архитектурни обекти и човешки фигури. Курсовете са ориентирани към всички, които имат интереси в областта на интериорния дизайн, архитектурата и рекламата. Нашите курсове са практически насочени. Всяка команда е съпроводена с теоретична част и с подходящо упражнение. Целта е да научите не само командите, а и начините за прилагането им. 

3D Studio Max Design е високопрофесионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата. Ще използвате материали и осветление за визуализация на различните сцени и много други команди. 

 • Издаване на документ за завършен курс:
  След завършване се издава Удостоверение за проведено обучение на български и английски език.

 • On-line курсове:
  Обучението се осъществява по скайп. Курсът е с продължителност 15 работни дни по 2 учебни часа дневно.  

 

 • 3DS Max - моделиране и визуализация първо ниво

 • В началното ниво са разяснени принципните особености на 3D Studio Мах като програма за моделиране на тримерни обекти. Разглеждат се настройки на работната среда, използване на панели и инструменти и се развиват умения за изграждане на професионален проект. 
 • В областта на моделирането се набляга на основните аспекти от работата по създаване на сложни тримерни обекти и необходимите за целта модификатори. В тази връзка се изучава създаване и използване на стандартни примитиви, двумерни форми и импортирани от други програми обекти, тяхното модифициране с помощта на командите за трансформация и стека на модификаторите. В процеса на обучение се овладяват специфични техники за полигонно моделиране. В рамките на предвидените часове, освен теоритичния материал, се изработват различни предмети от интериора и екстериора. Дават се основни познания за работа със светлини и материали.

 • 3DS Max - визуализация с V-Ray

 • Във втората част на обучението се набляга на визуализацията на сцените и тяхната реалистичност,  в рамките на възможностите на рендера V-Ray. Курсистите се запознават с типовете материали, библиотеки, процедурни карти и прилагането им върху обекти от сцената. Подробно се разглеждат техните основни параметри и прилагането на различни техники при създаването им. Качественото осветление на сцената е задължително за получаване на максимално реалистични изображения. Крайните резултати от Вашата работа се представят професионално с овладяването на камерите, прецизните настройки за процеса на рендериране и стройна организация на елементите от проекта.
 

КУРС

ДАТА

ЧАС

Представяме Ви примерни дати и часове. 
За други възможности позвънете на нашите телефони.

 

3D Studio Max - І част - дневен курс

 

13.07.2020

20.07.2020

24.08.2020

31.08.2020

07.09.2020

 

 

13.00

15.00

10.30

 

Час по договаряне 

 

3D Studio Max - II част

 

По договаряне

 

-

 

 

3D Studio Max -  Курс по график

 

 

Курс по график може да започне по всяко време,
в което има свободен преподавател

 

 

 

По договаряне

 

 

3D Studio Max -  II част - вечерен курс

 

По договаряне

 

-

 

 
ЗА КОНТАКТ: 02/987 30 30, 0888 379 888 от 08 до 19 ч. 

За записване, заповядайте в офиса между 8 и 17 ч.
или на 0887 411 067 в извънработно време, вкл. в почивните дни.

Изпратете ни запитване от формата по-долу или да ни пишете на
slavkova@abv.bg. Ще Ви отговорим on-line или на оставен от Вас телефонен номер.