AutoCAD

Курсът по AutoCAD е с продължителност 15 работни дни по 2 учебни часа дневно (по 45 мин.). Изучавате двумерно и тримерно чертане. За онлайн обучението можете да избирате дни и часове, които са удобни за Вас. Цената на пълния курс е 390 лева с включен ДДС. За онлайн обучението ще ползвате 20% отстъпка, при което цената ще бъде 312 лв. 

Цената за консултация за 1 учебен час от 45 мин. е 20 лева. 

Начало на курса в дни и часове по предварително договаряне. Тъй като обучението е индивидуално, може да си избирате дни и часове, които са удобни за Вас. Не се налага дните да бъдат последователни. Начало на курсовете - след предварително договаряне.