WEB Design: Flash, Dreamweaver, HTML, CSS

Обучението по WebDesign включва модулите: Flash, Dreamweaver, HTML, CSS. Всеки от модулите е с продължителност 10 работни дни по 2 учебни часа дневно (по 45 мин.). Онлайн обучението е индивидуално. Цената за модул е 300 лева.