ArchiCAD

Курсът по ArchiCAD е с продължителност 10 работни дни по 2 учебни часа дневно. Цената на курса е 300 лева. Обучението е индивидуално, което дава възможност да избирате дни и часове, които са удобни за Вас. Предлагаме онлайн обучение при същите условия. Единствено е необходимо да работите със скайп.