’ј–ƒ”≈Џ–Џ“ Ц Ќ»ўќ ѕќ-Ћ≈—Ќќ ќ“ “ќ¬ј

”стройство, Џпгрейд и јсемблиране на ѕерсонални€  омпютър

Д’ј–ƒ”≈–Џ“ Ц Ќ»ўќ ѕќ-Ћ≈—Ќќ ќ“ “ќ¬јФ

ѕЏ–¬» ћќƒ”Ћ

”стройство на персонални€ компютър

ѕроцесор; видове процесори; основни характеристики; знани€ и умени€ за избор на подход€щ процесор и неговото постав€не;

ѕамет, съвременни типове памет и основни характеристики; знани€ и умени€ за избор на подход€ща памет при необходимост от ъпгрейд на компютъра у дома и в офиса;

—истемна платка (дъно) - нагледно запознаване със системна платка и нейните функции; видове дъна и процесорни гнезда (сокети); Ѕ»ќ— Ц функции и ъпдейт Ц необходимост и рискове; избор и зам€на на дънна платка; окомплектоване и монтаж до степен на готовност за работа.

¬идео-подсистема - видеокарти и т€хното значение в съвременни€ компютър; основни модели на пазара. —лотове за видеокарта Ц PCI, AGP, PCI express Ц демонтаж на старата видеокарта и избор на нова; монтаж и софтуерна инсталаци€ на свързаните с картата драйвери и допълнителни програми за управление.

«ахранване на компютъра Ц видове, избор на захранване с подход€ща мощност и справ€не с проблема с шума. »збор на подход€ща кути€ за компютъра. ѕринципи при избор на захранването и кути€та на настолната система.†

ƒискова подсистема Ц видове модерни твърди дискове, обем на дисковата памет; избор на допълнителен/нов твърд диск, принципи и знани€ при избора на диска; постав€не и свързване; задълбочени знани€ по първоначално раздел€не на диска на д€лове, форматиране, файлови системи, програми за проверка на техническата изправност на диска, дефрагментаци€.†

ѕериферни устройства - част от основната компютърна конфигураци€ Ц †CD, DVD, мрежова карта, WIFI, звукова карта и др.; избор на подход€щи устройства; хардуерна и софтуерна инсталаци€; знани€ и умени€ за намиране на драйвери в »нтернет и т€хното безпроблемно инсталиране.

ќперационната система Ц рол€ и използване при работа с отделните модули на компютъра; System Folder, Control Panel, Driver etc.

Ћитература и периодични издани€ Ц »зграждане на навици и умени€ за поддържане на актуалността на знани€та в унисон с бързо развиващи€ се »“ сектор. «апознаване с българската и англоезична периодика и основните интернет източници на информаци€ за компютърни ентусиасти.

¬“ќ–» ћќƒ”Ћ†

Џпгрейд на персонални€ компютър

ѕринципи за оценка на необходимостта от осъвремен€ване на съществуващата система; преценка на възможностите на хардуера и слабите места на системата с оглед задачите, които изпълн€ва или предстои да изпълн€ва.

ƒобав€не на памет;

ѕодм€на на видеокарта;

—м€на или добав€не на твърд диск;

ѕодм€на на монитора, принципи за подбор на монитора; основни характеристики; модели и марки монитори;

—м€на на дъно, процесор и памет Ц основен ъпгрейд на компютъра;† специално внимание на подбора захранващи€ модул Power Supply Unit PSU

—м€на или добав€не на нови периферни устройства Ц принтер, скенер, саунд-система; рол€та на UPS за защита на данните на домашни€ и офис компютър; перифери€ подход€ща за геймъри и др.

ѕускане в експлоатаци€ на компютъра след ъпгрейд - проверка на системата и тестов период

ѕринципи за безопасна работа при ъпгрейд на компютърната система у дома и в офиса.

“–≈“» ћќƒ”Ћ

÷€лостно изграждане на нова компютърна система (асемблиране)

ѕрактически курс, насочен към напреднали потребители с предварителни познани€ в областта на хардуера и операционната система. ѕрепоръчва се на всеки успешно завършил първи и втори модул на курса.

÷елта на модула е да затвърди и доразвие усвоените практически познани€ в първи и втори модул на курса; изгражда увереност и самочувствие на компютърен специалист, владеещ хардуера на сво€та система, готов да експериментира, инсталирайки нови модули, до степен да изгради изц€ло самосто€телно PC.

«авършвайки трети€ модул ¬ие ще сте в състо€ние самосто€телно да отстран€вате възникнали проблеми, да тествате и замен€те дефектирали модули и за кратко време да възстанов€те пълноценната работа на компютъра у дома и в офиса; при нужда ще можете да окажете компетентна помощ на познати и при€тели, както и да участвате в изграждането на компютърни системи. ≈дна от най-ценните интелектуални придобивки от успешното завършване на трите модула е възможността да направите компетентен избор при покупка на нов компютър и отделни модули, както и сами да се грижите за неговата безпроблемна работа Ц важна предпоставка за съхран€ване на данните, плод на ¬ашите безценни усили€.

¬секи от модулите е с продължителност 5 работни дни по 2 учебни часа дневно.
÷ената за едноседмичен курс е 150 лева.

–аботим с един, максимум двама курсисти. ѕри записване избирате дни и часове за обучение. ѕри нас не чакате да се събере група. «апочвате курс в избраното от ¬ас време, независимо дали има записани други курсисти.

—лед завършване на курса се издава удостоверение за проведеното обучение.

«ј  ќЌ“ј “:†02/987 30 30, 0888 379 888, 0898 290 244 (от 8 до 19 ч.)†
или на†0887†411†067 †(от 8 до 20 ч. в извънработно време, вкл. в почивните дни).
јко желаете, можете да ни изпратите запитване от формата по-долу.
ўе ¬и отговорим on-line или на оставен от ¬ас телефонен номер.


ѕримерни начални дати и часове може да прочетете в†√рафик на курсовете