FLASH осигурява пълноценна и леснодостъпна среда за създаване на цифрова анимация и в по-широк аспект – създаване на интерактивни уебсайтове. Изградените с Flash файлове безпроблемно се интегрират с всички останали приложения за уеб дизайн. За перфектния дизайн на страниците, за тяхната интерактивност, както и за ефикасността на рекламата в Интернет безспорно най-голямо е значението на създадените с този продукт приложения.