HTML е език за създаване на Web страници и е задължителен за всички, които са решили да се занимават сериозно с изграждане на Internet приложения. Той е основа за следващо изучаване на HTML5, DHTML, PHP и др.